Přijdeme, my cyklisté, o možnost pohybu
v národním parku Křivoklátsko? [NPK?]

V současné době se připravuje vyhlášení pátého národního parku v České republice - Křivoklátska. Stav přírody nám leží na srdci a nezpochybňujeme potřebu ji chránit. Kvůli vyhlášení národního parku však na Křivoklátsku bez důvodu a naráz přijdeme o možnost se svobodně projet po lesních cestách a stezkách.

Proč, když přírodě neškodíme?

Mnohaleté průzkumy prokazují, že terénní cyklistika má na přírodní prostředí přibližně stejný vliv jako pěší turistika. Shrnutí problematiky naleznete zde.

Proč, když patříme do krajiny?

Z hlediska českých zákonů mají obecně cyklisté na jízdu po cestách v krajině právo. Tak tomu dosud je i na Křivoklátsku - s výjimkou několika národních přírodních rezervací.